Upravit stránku

Plán mobility

Plán udržitelné městské mobility (PUMM)
představuje dlouhodobý strategický dokument, jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městech. Pomocí širokého zapojení obyvatel a odborníků pomáhá vytvořit dlouhodobý plán pro všechny druhy dopravních prostředků i zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení veřejného prostoru i životního prostředí.

 • Harmonogram PUMM pro Litoměřice

  První Plán udržitelné městské mobility pro město Litoměřice se připravuje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Plán je připravován na období do roku 2030 s výhledem do 2050.

  Hlavní milníky PUMM Litoměřice:
  Příprava podkladových studií a sběr a analýza dat (tzv. analytická fáze): leden 2017 – říjen 2018
  Tvorba vize mobility pro Litoměřice: listopad 2018 – duben 2019

  Tvorba návrhové části a akčního plánu (tzv. návrhová fáze): květen 2019 – prosinec 2019 

 • Organizační struktura
  • Řídící výbor

   Pro účely tvorby a zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Litoměřic (PUMM Litoměřice) je zřízen Řídící výbor.

   Kompetence Řídícího výboru:
   - provádí dohled nad všemi částmi PUMM (schvaluje výstupy a způsob implementace PUMM, komunikační strategii a další klíčové dokumenty) 
   - podává podněty pro návrhy do Rady města a Zastupitelstva města
   - sleduje a vyhodnocuje implementaci PUMM
   - schvaluje složení pracovních skupin na základě návrhu realizační skupiny (RS)
   (v případě nutnosti externí účastníky pracovní skupiny nominuje realizační skupina a řídící výbor bude informován o externích účastnících na svém nejbližším jednání)

   Personální složení Řídícího výboru
   Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta (předseda ŘV)
   Mgr. Karel Krejza, místostarosta
   Ing. Pavel Grund, místostarosta
   Mgr. Václav Červín, místostarosta
   Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ
   Ing. Vladimír Matys, předseda Komise dopravy
   Jiří Landa, zastupitel
   Mgr. Martin Hrdina, zastupitel
   Lukas Wünsch, zastupitel
   Jaroslav Růžička, zastupitel
   Mgr. Petr Panaš, zastupitel
   Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí Odboru územního rozvoje
   Bc. Jan Jakub, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
   Ing. Pavel Gryndler, vedoucí Odboru životního prostředí
   Mgr. A. Tym, PhD., ÚSPUR
   Ing. Ivo Elman, Technické služby města Litoměřice
   Ivan Králik, velitel Městské policie v Litoměřicích
   Ing. Jiří Jedlička, CDV, v.v.i.
   Mgr. Marek Tögel, CDV, v.v.i.

  • Zpracovatel

   Zpracovatelem PUMM Litoměřice je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (dále jen CDV). CDV je autorem národní metodiky pro tvorbu těchto plánů a svojí odborností pokrývá všechny oblasti dopravy a mobility, kterými se PUMM zabývá.

   Odborným partnerem je díky projektu přeshraniční spolupráce e-FEKTA také město Drážďany.
 • Výstupy
  Zde najdete dokumenty k PUMM.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti