Upravit stránku

Jízda na kole je v Litoměřicích spíše rekreačním využitím

Průzkum dopravního chování, provedený v roce 2017 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., za podpory města Litoměřice poukázal na nevyužitý potenciál jízdního kola jako dopravního prostředku. Vyšší podíl využití jízdního kola na přepravě obyvatel města a okolí může přitom přispět ke zlepšení životního prostředí i zdraví obyvatel. 
Přestože polovině dotázaných zaměstnavatel zajišťuje příhodné podmínky pro jízdu do práce na kole, kde mají lidé možnost na pracovišti kolo zaparkovat, převléci se a osprchovat, tak jen pouze každý desátý z dotázaných kolo jako dopravní prostředek využívá. V současné době více jak polovina dotázaných obyvatel jízdní kolo nepoužívá, další třetina jej využívá pouze rekreačně. 
Graf: Zázemí pracoviště pro používání kola u obyvatel litoměřické spádové oblasti (N = 293), srovnání. Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017
Příčinou tohoto stavu mohou být ostatní bariéry v území, které činí jízdu na kole do zaměstnání neatraktivní. K danému stavu může také přispívat fakt, že téměř polovina domácností jízdní kolo ani nevlastní.
Graf:     Způsob používání kola u obyvatel Litoměřic a litoměřické spádové oblasti, srovnání (N = počet odpovědí). Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017

Více než 50 % respondentů z Litoměřic vyjádřilo souhlas s tím, že nekvalitní ovzduší a množství aut v ulicích Litoměřic snižuje jejich ochotu jet na kole. Zároveň většina dotázaných souhlasila s výroky, že by město mělo více podporovat cyklodopravu, že jízda na kole je součástí zdravého životního stylu, že by město mělo budovat síť cyklostezek, a to i na úkor parkovacích stání aut, že množství aut v ulicích Litoměřic snižuje jejich ochotu jet na kole a že jízdní kolo je vhodný prostředek pro dopravu v Litoměřicích. V celé řadě otázek však dotázané osoby neměly vyhraněný postoj – například pokud jde o vnímanou rozvinutost cyklistické infrastruktury.
O koupi elektro-kola již někdy přemýšlelo přibližně 50 % dotázaných jak v Litoměřicích, tak v okolních obcích, zároveň jen 7 % z nich v Litoměřicích a pouze 3 % z nich v sousedních obcích vyjádřilo zájem o koupi elektro-kola. Z nabízených důvodů pro koupi elektro-kola přitom respondenti z Litoměřic uváděli důvody související s možností překonat delší vzdálenosti či náročný terén.
Co se týče v současnosti moderní služby sdílení veřejných kol, tzv. bikesharingu, tak respondenti dle svých slov zaznamenali pojem bikesharing jen v přibližně 50 % případů a pouze přibližně pětina (v rámci Litoměřic) a desetina (v případě sousedních obcí) tento systém v minulosti využila.
Průzkum dopravního chování vznikl jako součást projektu e-FEKTA, jehož cílem je vytvořit Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro Litoměřice. PUMM je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty atd. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.
Informace k plánu mobility jsou k dispozici na webu https://www.litomericedostupnevsem.cz/, pravidelné aktuality jsou na Facebookovém profilu @udrzitelnadopravaltm. Přijměte pozvání na listopadové vizionářské fórum, součástí bude i představení hlavních závěrů z analýzy současného stavu dopravy v Litoměřicích. O přesném termínu Vás budeme informovat předem.

Autor článku: projektový tým CDV, v. v. i.
Kontaktní email: sump-litomerice@cdv.cz.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti