Upravit stránku

Za vzděláním, volným časem a nákupy v Litoměřicích zejména pěšky

Za jakým účelem obyvatelé Litoměřic a okolních obcí cestují nejčastěji? Jak cestují do práce nebo za nákupy? Kam chodí pěšky a kdy už raději použijí auto nebo veřejnou dopravu? Odpovědi na tyto i další otázky zjišťoval Průzkum dopravního chování, který se v Litoměřicích uskutečnil v roce 2017.
Pokud vynecháme cesty zpět domů, V Litoměřicích i okolí převažují cesty za prací (obyvatelé Litoměřic 21 %, obyvatelé okolních obcí 25 %). Jako další se umístily cesty za nákupem, které tvoří shodně v obou zkoumaných skupinách 13 % ze všech podniknutých cest. Menší rozdíly v počtu cest mezi obyvateli Litoměřic a okolních obcí můžeme pozorovat u cest za volnočasovými aktivitami a vzděláním (Litoměřičtí 10 % a 6 %, obyvatelé okolních obcí 7 % a 5 %). Větší rozdíl je zde pouze u cest za vyřizováním (např. na úřadech), kde u Litoměřických se jedná o 11 % ze všech podniknutých cest a u mimolitoměřických pouze o (6 %). 
Graf 1, 2           Rozdělení všech pozorovaných cest dle účelu v Litoměřicích (graf 1, vlevo) (počet 
                             odpovědí = 2 575) a v sousedních obcích (počet odpovědí = 533). Zdroj: Průzkum 
                             dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017
 

Obyvatelé Litoměřic cestují za vzděláním (68 %), volnočasovými aktivitami (54 %) a nákupy (49 %) nejčastěji pěšky. Druhým nejpoužívanějším dopravním prostředkem pro tyto účely je automobil.  Automobilu dávají litoměřičtí přednost před chůzí v případě cest do práce (53 % oproti 34 %) a za různým vyřizováním (51 % oproti 37 %). Litoměřice jsou městem krátkých vzdáleností, což se projevuje právě vysokým podílem cest uskutečněných pěšky. Dobrá pěší i motoristická dostupnost úřadů, služeb a škol v rámci města spolu s dostatečnými parkovacími kapacitami podporuje preferenci těchto dvou módů dopravy.

Z toho vyplývá i nízké využití jiných způsobů dopravy. Využití veřejné hromadné dopravy včetně MHD činí pouze 12 % z celkového počtu cest. Kolo je v Litoměřicích využíváno ze všech dopravních prostředků nejméně (0–3 %). Kolo používají litoměřičtí více pro účel rekreace než jako dopravní prostředek, což potvrzuje i největší podíl využití kola pro volnočasové aktivity (3 %). Důvodem může být nedostatečně vybudovaná infrastruktura cyklostezek a pruhů pro cyklisty, stejně jako i dalších podpůrných opatření ke zvýšení bezpečnosti pro cyklisty. 

Graf 3    Účely cest z hlediska využitého dopravního módu v Litoměřicích (N – počet odpovědí = 2 612).
Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017
Obyvatelé okolních obcí využívají k dopravě zejména automobil. Největší podíl má jízda autem při cestě do práce (79 %), za nákupy jezdí autem v 68 % případech a za vyřizováním na úřadech v 62 % případů, ostatní dopravní prostředky využívají jen okrajově (pěšky v 8–17 %, veřejnou hromadnou dopravou 12–22  % a na kole 0–2 %).
Výjimkou jsou pouze cesty za vzděláním a volnočasovými aktivitami. V případě cestování za vzděláním je v 36 % použito auto, v 32 % chůze a v 32 % veřejná hromadná doprava. Vysvětlení patrně souvisí s tím, že většina žáků a studentů nevlastní automobil a pokud je do školy nevozí rodiče, tak musí používat další dostupné dopravní prostředky. U volnočasových aktivit je chůze využita v 45 % a v 39 % případů použito auto, veřejná hromadná doprava v 8 % a 8 % cest je vykonáno na kole. 
Graf 4     Účely cest z hlediska využitého dopravního módu v okolních obcích (N – počet odpovědí = 542).
Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017
Průzkum dopravního chování uskutečnilo v září až prosinci 2017 Centru dopravního výzkumu, v. v. i. ve spolupráci s městem Litoměřice. Realizovaný průzkum ukázal velmi podobné rozložení cest dle cílů pro obyvatele Litoměřic i okolí. Naopak, zatímco v Litoměřicích z dopravních prostředků vítězí chůze, pro obyvatele okolních obcí je nejvíce využívaným prostředkem automobil.
Průzkum vznikl jako součást projektu česko-saské spolupráce e-FEKTA, jehož cílem je vytvořit Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro město Litoměřice. PUMM je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty atd. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.
Informace k plánu mobility jsou k dispozici na webu https://www.litomericedostupnevsem.cz/, pravidelné aktuality jsou na Facebookovém profilu @udrzitelnadopravaltm
Přijměte pozvání na listopadové vizionářské fórum, na kterém se bude diskutovat o společné budoucí vizi dopravy v Litoměřicích. O přesném termínu Vás budeme informovat předem.
Autor článku: projektový tým CDV, v. v. i.
Kontaktní email: sump-litomerice@cdv.cz. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti