Upravit stránku

Video a výtvarná soutěž pro ZŠ a SŠ

Doprava je pro život ve městě nezbytná, má však řadu negativních dopadu na zdraví a životní prostředí.
Velkou výzvou je najít cestu, jak rozvíjet dopravu pro všechny a zároveň snižovat její dopady. Z tohoto
důvodu zpracovává město Litoměřice Plán udržitelné městské mobility, který vytvoří základní rámec
pro rozvoj dopravy ve městě do roku 2030 s výhledem do roku 2050.
Chceme znát názor, jak si udržitelnou dopravu budoucnosti v Litoměřicích představuje nejmladší
generace. Soutěžní díla budou vystavena na akcích v rámci kampaně „Litoměřice dostupné všem“
a budou využita jako podklad při tvorbě vize mobility pro naše město.

Podmínky soutěže:
Výtvarné práce – přijímáme všechna díla bez omezení použité metody (kresby, malby, grafika, leporela
apod.). Maximální velikost výtvarných prací je omezena velikostí formátu A1 (841 x 594 mm).
V případě 3D modelů činí maximální rozměry 1x1x1m.
Výtvarné práce je nutno podepsat (jméno a příjmení) na zadní straně díla a dále přiložit štítek (bílý
papír 10 x 15 cm) s následujícími údaji:
Název práce; Autor; Věk; Název školy; Třída
Pro videoklip platí omezení na maximální délku videa 1 minuta.
Každý účastník / skupina uvede, co by si přál obdržet, pokud by vyhrál 1. místo – cena musí mít
návaznost na dopravu.

Termín odevzdání:
Výtvarné práce odevzdávejte nejpozději do pátku 29. 6. 2018 v Informačním centru města Litoměřice
na Mírovém náměstí.
Videoklipy – posílejte odkazy pro stažení videí (úschovna atp.) na adresu alice.kralikova@litomerice.cz
nejpozději do 29. 6. 2018.

Vyhodnocení soutěže:
Soutěžní díla budou vystavena na akcích v rámci kampaně „Litoměřice dostupné všem“. Vítězové
soutěže budou vyhlášeni v listopadu 2018 na akci Vizionářské fórum pro PUMM.
Soutěž bude hodnotit odborná komise. Videoklipu bude navíc udělena také zvláštní cena veřejnosti
(dle počtu like na FB - https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/ - videa budou nahrána
30.6.).

Informace a kontakt:
Ing. Alice Králiková
manažer mobility města Litoměřice
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
Město Litoměřice
Pekařská 2
412 01 Litoměřice
e-mail: alice.kralikova@litomerice.cz
mobil: +420 605 224 114
telefon: +420 416 916 144
Web: www.litomericedostupnevsem.cz
FB: Plánování dopravy v Litoměřicích - https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

Soutěž se koná za podpory Zdravého města Litoměřice a kampaně „Litoměřice dostupné všem“.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti