Upravit stránku

Přijďte tvořit vizi dopravy do roku 2050

Přijďte s námi tvořit vize dopravy do roku 2050. V úterý 27. listopadu se v Hradu Litoměřice uskuteční veřejné fórum s názvem „Litoměřice dostupné všem? Jaká bude doprava do roku 2030+?“
Město Litoměřice čelí výzvě, jak zajistit dopravu ve městě tak, aby splňovala základní kritéria. Musí být dostupná všem, bude reagovat na zvyšující se poptávku po mobilitě a zároveň nebude mít negativní dopady na zdraví a životní prostředí. Jak ale takové dopravy dosáhnout? Občané budou mít možnost si zvolit vizi, která jim bude nejbližší a následně ji rozvíjet. Preferujete jízdu na kole, či chodíte rádi pěšky? Jste zastánci hromadné dopravy? Nebo upřednostňujete automobilovou dopravu za jakýchkoliv okolností? Svými názory pomůžete formulovat vize mobility pro Litoměřice.
Příchozí, kteří na hrad dorazí diskutovat, se zde zároveň dozví i zajímavosti z nejrozsáhlejšího sběru dat o dopravě v Litoměřicích, na jehož základě město zpracovává Plán udržitelné městské mobility. Průzkum například ukázal, jak cestují obyvatelé Litoměřic a okolí, jakými dopravními prostředky a za jakými účely, jaká je vybavenost domácností automobily a jízdními koly, nebo jaký je přístup místních k elektromobilitě. „Zamyslíme se tedy také, jak podpořit cyklodopravu. Velkým tématem je i snižování emisního zatížení vozidel, “ nastínil některé z plánovaných bodů programu starosta města Ladislav Chlupáč.
Během akce dojde k předání cen a vyhodnocení soutěže pro školy o výtvarné zpracování díla na téma „Litoměřice 2050: Moje představa o dopravě". 

Vize dopravy Litoměřic v roce 2030

města čelí výzvě, jak zajistit dopravu na svém území, která by splnila tato základní kritéria:
1.    bude dostupná všem časově/místně/finančně - tj. pamatuje na řidiče, mladou generaci, seniory, lidé s handicapem, podnikatele apod. a jejich specifické požadavky;
2.    bude připravena na zvyšující se poptávku po mobilitě obyvatel – „více mobility, méně dopravy“ (tj. snaží se vytvářet prostředí, aby potřeba mobility byla uspokojena i jinak než fyzickým přemísťováním, tedy dopravou);
3.    nebude mít negativní dopady na zdraví a životní prostředí - tj. nebude produkovat škodlivé emise, hluk, nebude zabírat zelená prostranství, nebude vytvářet nové bariéry v pohybu městem apod.
Taková doprava je dlouhodobě udržitelná a bude podporovat rozvoj města jako kvalitního místa pro život. 
Jak ale takové dopravy dosáhnout? Zvolte si takovou vizi dopravy v Litoměřicích, která je Vám nejbližší. Další práce bude strukturována tak, abyste mohli tuto svou vizi rozvíjet.


Vize 1: Litoměřice – Zdravé město s živým veřejným prostorem
Motto: „Litoměřice pěšky nebo na kole“.

V celém městě je široce podporována především pěší a cyklistická doprava, která tvoří základ pohybu ve městě. Město disponuje hustou sítí bezpečných cyklostezek, chodníků a doprovodné infrastruktury (cyklostojany, lavičky ad.) Kola, elektrokola, elektro skútry (malé elektro skútry jsou chápány jako kola), jsou využívány při cestách do centra města i po městě samotném. Do blízkého okolí je využívána především cyklistická doprava a krajská hromadná doprava, která je navázána na odstavná parkoviště a parkoviště pro cyklistickou dopravu. Na delší vzdálenosti do velkých měst (Praha, Ústí n. Labem) je nejvíce využívána rychlá a kapacitní hromadná doprava (tj. vlaky, autobusy).
Vize 2: Litoměřice – Dostupné město a centrum regionu (pro všechny i bez automobilu)
Motto: „Litoměřice dostupné všem bez rozdílu“

Město a okolí je bez omezení dostupné integrovanou pří/městskou hromadnou dopravou, která je šetrná k životnímu prostředí a zároveň poskytuje možnost všem obyvatelům bez rozdílu cestovat komfortně a rychle k hlavním cílům ve městě. Hromadná doprava je přizpůsobená rovněž individuálním požadavkům ve formě objednávky transportu (tzv. „na zavolání“) a okolní obce jsou dostupné pravidelnými linkami.  Pro cesty do vzdálenějších obcí nebo velkých měst se využívá automobilová doprava a hromadná doprava, na kterou jsou v místě přestupních uzlů navázaná záchytná parkoviště pro auta a především pro cyklisty a městskou hromadnou dopravu. Obyvatelé i návštěvníci města mají k dispozici služby, které jim doporučí efektivní spojení / cestu s využitím veřejné hromadné dopravy a nemotorové dopravy. 
Vize 3: Litoměřice – Autem čistě a chytře
Motto: „Autem všude a bez emisí“

Město je uzpůsobeno pro provoz individuální automobilové dopravy. Automobilová doprava v Litoměřicích stojí na provozu nízko- či bezemisních vozidel, později doplněná o vozidla s autonomním řízením pro ty, kdo nevlastní řidičský průkaz nebo řídit nemohou. Pro osoby bez automobilů je při cestách po městě dále k dispozici bezpečná cyklistická doprava a při cestách mimo město pak systém krajské integrované dopravy. Městská hromadná  doprava ve městě neexistuje. Pro děti jsou zajištěny školní autobusy. Je zajištěno kvalitní zpoplatněné parkování pro všechny. Parkování v centru preferuje krátkodobé parkování a rezidenční parkování, jsou zvýhodňována čistá (nízko či bezemisní) vozidla.  

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti