Upravit stránku

Po Litoměřicích nejraději pěšky nebo za volantem automobilu

Průzkum dopravního chování, který uskutečnilo v září až prosinci 2017 Centru dopravního výzkumu, v. v. i., ve spolupráci s městem Litoměřice, ukázal, jakým způsobem se po Litoměřicích pohybují jeho obyvatelé a obyvatelé z okolních obcí (tzv. spádová oblast Litoměřic). 
Z průzkumu vyplývá, že oslovení obyvatelé Litoměřic vykonali v průměru 2,51 cest a obyvatelé sousedních obcí v průměru 2,14 cest. Z průzkumu tedy vyplývá vyšší míra tzv. hybnosti obyvatelstva Litoměřic oproti obyvatelům v zázemí.
Svoji roli při výběru dopravního prostředku hraje délka cesty. Obyvatelé Litoměřic na krátké vzdálenosti (do 2 km) chodí nejvíce pěšky. Na delší vzdálenosti (nad 2 km) se potom přepravují nejvíce s použitím automobilu (55-78 % cest v závislosti na délce vykonávané cesty). Využití veřejné hromadné dopravy je v porovnání s tím poměrně nízké (1 až 23 % cest dle délky cesty) a jízda na kole je využívána jen velmi zřídka (u 1-2 % cest). 

Graf 1: Dělba přepravní práce v Litoměřicích dle délky cesty (2612 = počet odpovědí). Zdroj: Průzkum    dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017

* Kategorie "Pěšky" zahrnuje cesty, kde nebyl použit jiný způsob přepravy než chůze. Kombinace chůze s užitím jiného způsobu přepravy, např. v kombinaci s veřejnou hromadnou dopravou (VHD), je chůze chápána jako přeprava veřejnou hromadnou dopravou (např. chůze + VHD = VHD).

Hlavním rozdílem v dopravním chování obyvatel Litoměřic a okolních obcí je v tom, že obyvatelé okolních obcí na středně dlouhých cestách (2 – 3 km) 2x častěji využívají veřejnou hromadnou dopravu. U obyvatel města i okolních obcí je nízký podíl využití jízdního kola (0 až 2 % dle délky cest). Na trasu do sousední obce (delší než 1 km) obyvatelé okolních obcí využijí automobil nebo veřejnou hromadnou dopravu.
Graf 2:     Dělba přepravní práce v okolních obcích dle délky cesty (N = počet odpovědí). Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017

Litoměřice jsou městem krátkých vzdáleností, a proto jsou vhodné pro pohyb pěšky nebo na kole. Navíc přes 50 % všech podniknutých cest se uskuteční do vzdálenosti 2 km, což je základní předpoklad pro častější využívání chůze a jízdy na kole. 

Průzkum dopravního chování se uskutečnil v rámci projektu česko-saské spolupráce e-FEKTA, jehož cílem je vytvořit Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro Litoměřice. PUMM je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty atd. sestaví seznam opatření v oblasti dopravy, jejichž realizace pomůže ke zlepšení fungování dopravy ve městě a v konečném důsledku přispěje ke zvýšení kvality života ve městě.

Informace k plánu mobility jsou k dispozici na webu https://www.litomericedostupnevsem.cz/, pravidelné aktuality jsou na Facebookovém profilu @udrzitelnadopravaltm. Přijměte pozvání na listopadové vizionářské fórum, součástí bude i představení hlavních závěrů z analýzy současného stavu dopravy v Litoměřicích. O přesném termínu Vás budeme informovat předem.


Autor článku: projektový tým CDV, v. v. i.
Kontaktní email: sump-litomerice@cdv.cz. 
 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti