Upravit stránku

Domácnosti v Litoměřicích dávají přednost vlastnictví automobilu před jízdním kolem

Průzkum dopravního chování provedený v Litoměřicích a okolních obcích v září až prosinci 2017 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., ukázal, že více než čtvrtina domácností v Litoměřicích nemá k dispozici automobil, zatímco jízdní kolo nevlastní téměř polovina domácností. Z pohledu vlastnictví dopravních prostředků je tak automobil v Litoměřických domácnostech více preferovaným dopravním prostředkem. 
V porovnání vybavenosti litoměřických domácností s domácnostmi z okolních obcí je rozdíl ještě patrnější. Tři ze čtyř domácností v Litoměřicích vlastní automobil, naproti tomu v sousedních obcích jej má k dispozici 9 z 10 domácností. Celkem 72 % všech respondentů má automobil k dispozici dle svých potřeb, ženy však mají dle svých slov ve výrazně menší míře možnost použít automobil pro vlastní potřeby než muži (jedná se o rozdíly v desítkách procent). 
Alespoň jedním jízdním kolem pak disponuje 51 % domácností z Litoměřic a 47 % domácností z okolí. Pouze necelá desetina všech respondentů vlastní předplacenou jízdenku na veřejnou hromadnou dopravu (9 %). 
Z hlediska stáří používaných vozů z průzkumu vyplývá, že polovina vozidel litoměřických domácností byla vyrobena před rokem 2008. Co se paliva týče, v Litoměřicích dominují automobily na benzín (66 %), zatímco v sousedních obcích převažují automobily na naftu (53 %). Pouze 2 % vozidel jezdí na jiné palivo či pohon. Vozidla vlastněná litoměřickými nejčastěji najedou 10.000 km za rok, obyvatelé okolních obcí pak 19.000 km za rok.
Litoměřice jsou městem krátkých vzdáleností, a proto jsou vhodné pro pohyb pěšky nebo na kole. Přes 50 % všech podniknutých cest se uskuteční do vzdálenosti 2 km, což je dobrý předpoklad pro zvyšování podílu chůze, jízdy na kole a veřejné hromadné dopravy.
 

Graf 1: Vybavenost domácností v Litoměřicích (počet odpovědí = 726) dopravními prostředky podle počtu. Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017

Graf 2: Vybavenost domácností v okolních obcích (počet odpovědí = 175) dopravními prostředky podle počtu. Zdroj: Průzkum dopravního chování v Litoměřicích a litoměřické spádové oblasti, 2017

Průzkum dopravního chování se uskutečnil v rámci projektu česko-saské spolupráce e-FEKTA, jehož cílem je vytvořit Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro Litoměřice. PUMM je dokument, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty atd. sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.
Informace k plánu mobility jsou k dispozici na webu https://www.litomericedostupnevsem.cz/, pravidelné aktuality najdete na Facebookovém profilu @udrzitelnadopravaltm

Autor článku: projektový tým CDV
Kontaktní email: sump-litomerice@cdv.cz. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti